NS20 Element (Nicotine Salts) – Honey Roasted Tobacco

Κωδικός προϊόντος: 5ef66508-bb68-e811-a403-14feb5dcadc0 Κατηγορία:
7.00 

NS20 Element (Nicotine Salts) – Strawberry Whip

Κωδικός προϊόντος: eaea93fc-ba68-e811-a403-14feb5dcadc0 Κατηγορία:
7.00 

NS20 Element (Nicotine Salts) – Crema

Κωδικός προϊόντος: e7ea93fc-ba68-e811-a403-14feb5dcadc0 Κατηγορία:
7.00 

NS20 Element (Nicotine Salts) – 555 Tobacco

Κωδικός προϊόντος: 447901ee-ba68-e811-a403-14feb5dcadc0 Κατηγορία:
7.00