Αναφορικά με την πολιτική που τηρείται ως προς τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και διαχειρίζεται η ιστοσελίδα nexxton-ecig.com προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διαφημίζονται, υπάρχει εκ μέρους μας πλήρης δέσμευση προστασίας του απορρήτου σας. Οι όποιες πληροφορίες συλλέγονται από εσάς θα χρησιμοποιούνται νομίμως και προσηκόντως κατά τις επιταγές του νόμου N.2742/1997, Ν. 2472/1997 και το Ν.3471/2006.

Τονίζεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται τόσο στην παρούσα πολιτική απορρήτου όσο και στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Η πολιτική απορρήτου εξηγεί το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται στην Ιστοσελίδα, τον τρόπο χρήσης και διατήρησης σε απόρρητες βάσεις δεδομένων.

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα τεκμαίρεται αυτομάτως ότι αποδέχεστε αυτήν την πολιτική απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς εν συνόλω ή εν μέρει, αυτομάτως αποκλείεστε από τη δυνατότητα χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η εν λόγω πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο αναφορικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται με τρόπο διαφορετικό.

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε παραμένουν απολύτως απόρρητες και ασφαλείς. Επιπλέον ως προς τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δεν πρόκειται κανένα από αυτά να συλλεγεί δίχως προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Υπάρχει η ευχέρεια να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες, τις οποίες έχουμε συλλέξει για σας με άμεση επικοινωνία (θα ενημερωθείτε εν προκειμένω για τυχόν κόστος το οποίο θα πρέπει να επωμισθείτε). Η οποιαδήποτε ανακρίβεια διαγράφεται ή διορθώνεται άμεσα.

Προσωπικές Πληροφορίες

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι αυτές ακριβώς οι οποίες εθελουσίως καταχωρούνται εκ μέρους σας. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες τις οποίες εθελοντικά καταχωρείτε κατά την διαδικασία Εγγραφής ή ως απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα πληροφόρησης τα οποία σας παρουσιάζονται ρητά.

Υπάρχει δυνατότητα να συλλέγουμε την Ι.Ρ. (Internet Protocol) διεύθυνση σας προκειμένου να μας βοηθήσει να διαγνώσουμε προβλήματα του διακομιστή μας και για να διαχειριζόμαστε τον παρόντα Ιστότοπο. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός ο οποίος προσδίδεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται επίσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας.

Μπορούμε να ζητήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την διάρκεια που χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο.

Επίσης, προκειμένου να αγοράσετε ίσως σας ζητηθεί να παρέχετε κάποιες ή όλες από τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γεννήσεως, αριθμό τηλεφώνου και πληροφορίες μηχανισμού πληρωμής, όπως είναι οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε εγχρήματη συναλλαγή γίνεται στον ασφαλή ιστότοπο της συνεργαζόμενης τράπεζας, ενώ δεν αποθηκεύεται κανένα ευαίσθητο οικονομικό στοιχείο της πιστωτικής κάρτας που εισάγετε στους δικούς μας servers.

Χρήση και Διάθεση Προσωπικών Πληροφοριών

Όλες οι Προσωπικές Πληροφορίες διατηρούνται σύμφωνα με το N.2742/1997, Ν. 2472/1997 και με κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο ή / και κανονισμό. Χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες για την ιστοσελίδα μας, προκειμένου να σας παρέχουμε σωστά την Υπηρεσία και για να προωθήσουμε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες προς εσάς. Είναι πολιτική μας να μην πωλούμε ούτε να διαθέτουμε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες σε οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες εκτός και εάν τούτο απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε ή μισθώσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε τρίτο για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς δίχως να προηγηθεί η ρητή και έγγραφη συγκατάθεσή σας. Παρόλα αυτά, δυνάμεθα να διαθέσουμε τις

Προσωπικές Πληροφορίες σας σε προμηθεύτριες εταιρίες των οποίων τα προϊόντα και υπηρεσίες προωθούμε ή στους παρόχους των πιστωτικών καρτών, προκειμένου π.χ να επεξεργαστούν μια πληρωμή.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας προκειμένου να:

(Α) Συμμορφωθούμε με εφαρμοστέους νόμους

(Β) Ανταποκριθούμε σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημί-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους)

(Γ) Συμμορφωθούμε με έγκυρη νομική διαδικασία

(Δ) Προστατεύσουμε τα δικαιώματα και περιουσία μας, την παρούσα ιστοσελίδα ή και άλλους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στο πλαίσιο οποιασδήποτε διάθεσης που αναφέρεται ανωτέρω, δυνάμεθα να αποστείλουμε τις πληροφορίες σας διεθνώς περιλαμβανομένου σε κράτη εκτός της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ορισμένα κράτη εκτός ΕΟΧ δύναται να μην έχουν επαρκείς νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή να διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας των προσωπικών πληροφοριών σας τα οποία δεν είναι το ίδιο υψηλά όσο της Ελλάδος. Υποβάλλοντας Προσωπικές Πληροφορίες σε εμάς, αναγνωρίζετε ότι, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, δεν θα φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη που λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.

Μπισκότα (Cookies)

Χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας. Αποτελεί πάγια τακτική για πολλές ιστοσελίδες, καθώς τα cookies επιτρέπουν στον εκδότη της ιστοσελίδας να πράξει χρήσιμα πράγματα όπως π.χ το να διαπιστώσει εάν ο υπολογιστής (και κατά πάσα πιθανότητα και ο χρήστης) έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα και στο παρελθόν. Συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τον περιηγητή να αποτρέπει την χρήση cookies αλλά εάν το κάνετε αυτό η Υπηρεσία (και ο Ιστότοπος) ίσως να μην λειτουργούν σωστά. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών της Ιστοσελίδας όπου. Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στον Ιστότοπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές δύναται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον περιηγητή σας. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη διαφημιστών ή διακομιστών διαφήμισης δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική, αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας δεν αποσκοπεί ούτε απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 18 ετών.