Κατηγορίες

Da Vinci e-liquids

Da Vinci e-liquids

Η νέα σειρά Da vinci αντιπροσωπεύεται σε Ελλάδα και  Κύπρο αποκλειστικά από την Nexxton e-cig και περιλαμβάνει  7 καπνικά υγρά. Η παρασκευή τους γίνεται σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές  και φέρει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, τόσο για το υγρό όσο και για τον ατμό, από βιοχημικό εργαστήριο της Γερμανίας. Το μπουκαλάκι είναι σκούρο πράσινο με πώμα ασφαλείας για παιδιά και αναγράφεται σε αυτό η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του υγρού. Επιπρόσθετα το μπουκαλάκι είναι σφαγισμένο με πλαστική μεμβράνη και βρίσκεται μέσα σε χάρτινο κουτί. Στην ετικέτα κάθε υγρού υπάρχουν οι αναγκαίες επισημάνσεις που αφορούν στην ασφαλή χρήση. Μια σειρά που δοκιμάζεται από όλη την ατμιστική κοινότητα.


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: